Polityka prywatności 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: MOVE COM Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Świętokrzyska 32/156 , 00-116 Warszawa zwanym dalej jako „Administrator”. 
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail :biuro@movecom.pl lub pod numerem Tel.:+48724-542-541. 
3. W przypadku pytań dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą email : biuro@movecom.pl
4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”. 
5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”. 
6. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. 

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW 

Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą dostępnych na Stronie Formularzy, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO: 
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO), 
2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO), 
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO), 
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO). 
Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO. 
W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy biuro@movecom.pl. 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZACH

1. Formularze kontaktowe „Szybki kontakt”
Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularze kontaktowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z Nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy. Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne ale konieczne i służy przyspieszeniu kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną. 

2. Facebook 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
• administrowania i zarządzania fanpage pozyczkizue, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MOVE COM Sp. z o.o. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fan page’mpozyczkizue; 
• udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do MOVE COM Sp. z o.o. poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MOVE COM Sp. z o.o. polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z MOVE COM Sp. z o.o.; 
• realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów MOVE COM Sp. z o.o., za które MOVE COM Sp. z o.o. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. 

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane MOVE COM Sp. z o.o., jako prowadzącemu fanpage. 

IV. ODBIORCY DANYCH

 Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony. Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: 
1. Dostawcy usług hostingowych; 
2. Dostawca usługi poczty elektronicznej; 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Do przechowywania danych osobowych w państwach trzecich dochodzi podczas korzystania przez Administratora z usług hostingodawcy H88 S.A. , Inc. oraz dostawcy usługi pocztowej H88 S.A.


Copyright © 2021 MOVE COM Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem